20 Godzina 20:52 Do końca roku przedszkolnego zostało... 123 dni 45 godzin 15minut 44 sekund WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU!
Mapa strony     A A A

Zajęcia dodatkowe


W Przedszkolu Sokrates, w ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych:

  • rytmika - wszyscy
  • język angielski - wszyscy
  • gimnastyka korekcyjna - wszyscy
  • zajęcia komputerowe - 4 i 5-latki

 


 

Język angielski prowadzony jest w przedszkolu Sokrates we wszystkich grupach wiekowych.  Dokładamy wszelkich starań aby dostarczyć  dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z poznawaniem nowego języka oraz  rozbudzić w nich chęć do dalszej nauki języków obcych. Zajęcia opierają się głównie na zabawach muzyczno-ruchowych. Dzieci poprzez naukę wesołych rytmicznych piosenek i rymowanek poznają nowe słownictwo i zwroty oraz osłuchują się z językiem angielskim.  Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystujemy również tablicę interaktywną, dzięki czemu nauka staję się dla dziecka jeszcze bardziej atrakcyjna.

Nauczycielka języka angielskiego i wychowania przedszkolnego
- Aleksandra Sapielak-Martins

 


 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych. Podczas zajęć skupiamy się na wyrabianiu prawidłowej postawy ciała,  podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka, mobilizowaniu do wysiłku oraz rozbudzaniu zamiłowania do dbania o własne zdrowie. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej do tego celu sali.  Staramy się aby zajęcia były dla przedszkolaków  jak najbardziej atrakcyjne. W tym celu wykorzystujemy ciekawe przybory: woreczki, szarfy, jeżyki, ławeczki, kocyki, piłki. Urozmaicamy zajęcia również poprzez gry i zabawy ruchowe.

Nauczyciel wychowania fzycznego i instruktor gimnastyki korekcyjnej
- Łukasz Sapielak

 


 

Rytmika prowadzona jest we wszystkich grupach przedszkolnych. Zajęcia oparte są na wszechstronnym doświadczaniu i poznawaniu świata dźwięków poprzez słuchanie muzyki, śpiew i zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas zajęć rozwijamy zarówno motorykę mowy, motorykę małą i dużą. Wykorzystujemy różne instrumenty i przedmioty do stymulowania  bodźców słuchowych i dotykowych podopiecznych stawiając na holistyczny rozwój dziecka. Poprzez zabawę staramy się rozbudzić radość ze wspólnego muzykowania.

 
Nauczycielka rytmiki i muzyki
- Małgorzata Fiodorowicz

 


 

Zajęcia komputerowe prowadzone są w grupie 4 i 5-latków, 1 raz w tygodniu, w pracowni komputerowej, gdzie ilość stanowisk dostosowana jest do ilości dzieci. Podcas zajęć  dzieci poprzez zabawę uczą się korzystania z komputera,  w naturalny sposób poznają i oswajają się z nazewnictwem dotyczącym komputera i programów. Programy, z których korzystamy w czasie zajęć kształcą spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć, refleks, podzielność uwagi, cierpliwość, samodzielność,  znajomość kolorów, zdolności manualne. W szczególności są to  różnego rodzaju zadania logiczne, treningi pamięci, „zabawy” z liczbami, zadania plastyczne, gry.

Nauczycielka informatyki i zajęć komputerowych edukacji wczesnoszkolnej
- Natalia Kamińska

 

 

 


 

 

 

 

 


Zajęcia dodatkowedo góry strony 
Niepubliczne Prywatne Przedszkole Sokrates

ul. Zakopiańska 37a

80-142 Gdańsk

tel. (58) 320 13 00

Skąd wiesz o Przedszkolu?
z plakatu
od znajomych
z ulotki
z internetu
inne